Služby
  • Geometrický plán na vytyčení a dělení vlastnických hranic pozemků
  • Geometrický plán na vytyčení a zaměření staveb
  • Vytyčení a zaměření inženýrských sítí včetně pro DTMT (digitální  technická mapa Trutnov a okoli)
  • Mapové podklady a zaměření skutečného stavu po realizaci
  • Vyhotovení ověřných kopií GP.
  • Vyhotovení měřických bodů pomocí GPS (Leica-GNSS)-měření metodou RTK, či možnost přesného statického měření dlouhodobou observací.

Výstupní grafický formát jsme schopni poskytnout v dxf a dwg ve verzích Autocad 12-14, 2000,2002,2004, nebo ve formátu dgn ve verzi Microstation 95. Obrázcích emf, jpg, bmp, pdf.